معرفی کتاب فقه نظام اقتصادی اسلام

 

 

موضوع : اسلام و اقتصاد

ناشر: مجمع الفکر الاسلامی

نوبت و تاریخ چاپ: چاپ اول _  پاییز 1395 ه . ش

قطع و تعداد صفحات: وزیری _ 328 صفحه(مجلد اول)  _  342 صفحه (مجلد دوم)

 

در جلد اول این کتاب به «مفهوم نظام اقتصادی و رابطۀ با مکتب و علم اقتصاد» و همچنین «ضوابط و ملاک‌های کار اقتصادی منشاء مالکیت»  پرداخته شده و به تفصیل به ذکر مطالب مربوط به این دو بخش اهتمام شده است.

حضرت آیت الله اراکی در مجلد دوم کتاب فقه نظام اقتصادی اسلام با اشاره به انگیزه‌های تولید (انگیزه‌های دنیوی و اخروی) موارد هر یک را ذکر کرده و در ادامه به مبحث « تکلیف اجتماعی تولید» و «منابع تولید»  پرداخته است ...

 

 

طرح جلد کتاب فقه نظام اقتصادی اثر جدید حضرت استاد محسن اراکی