مهمترین اخبار

دروس خارج حضرت آیت الله اراکی حفظه الله تعالی

فقه نظام سیاسی اصول فقه دلیل عقلی اصول فقه الفاظ فقه اقتصاد فقه فرهنگ فقه عمران شهری

جدیدترین اخبار

سخنرانی آیت الله اراکی در نشست تخصصی ائمه جمعه اهل سنت و تشیع استان کردستان

سخنرانی آیت الله اراکی در نشست تخصصی ائمه جمعه اهل سنت و تشیع استان کردستان

آیت الله اراکی تقریب مذاهب را از اهم امور جهان اسلام دانست و گفت: تکفیری ها به دنبال جنگ بین شیعه و سنی هستند، لذا علمای اسلام با روشنگری، مراقب توطئه ها باشند.

جدیدترین فیلم ها