مهمترین اخبار

دروس خارج حضرت آیت الله اراکی حفظه الله تعالی

فقه نظام سیاسی اصول فقه دلیل عقلی اصول فقه الفاظ فقه اقتصاد فقه فرهنگ فقه عمران شهری

جدیدترین اخبار

بیانیۀ آیت الله اراکی در محکومیت تعرض رژیم آل خلیفه به شیخ عیسی قاسم

بیانیۀ آیت الله اراکی در محکومیت تعرض رژیم آل خلیفه به شیخ عیسی قاسم

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان اینکه سکوت در مقابل تعرض به آیت الله «عیسی قاسم» جایز نیست، تأکید کرد: هر که در راه دفاع از ایشان خونش ریخته شود شهید است.